9.7. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Нормативно-правова документація

Правові документи

Конституція України

Конвенція про права дитини

Закони, постанови, розпорядчі документи

ЗАКОН УКРАЇНИ  Про освіту

Закон "Про освіту" Лілія Гриневич (pdf)

Концепція НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Закон України «Про загальну середню освіту»

Про дошкільну освіту

Закон України Про позашкільну освіту

Указ Президента України Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки

Указ Президента України  Про Національну доктрину розвитку освіти

КОНЦЕПЦІЯ реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року

КОНЦЕПЦІЯ розвитку освіти України на період 2015–2025 років

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами

Постанова Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти

Постанова КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 14 січня 2004 р. № 24 "ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної середньої освіти"

Державний стандарт повної загальної середньої освіти (поступово набирає чинності з 1 вересня 2013)

Закон України «Про відпустки»

Закон України «Про охорону праці»

Закон України «Про охорону дитинства»

Кодекс законів про працю України

Закон «Про доступ до публічної інформації»

Положення, які регламентують роботу закладу

Положення про загальноосвітній навчальний заклад

Положення про державну підсумкову атестацію учнів

Положення про нагородження золотою та срібною медаллю

Положення про нагородження похвальним листом та похвальною грамотою

Положення про піклувальну раду загальноосвітнього закладу

Положення про батьківський комітет загальноосвітньої установи

Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу

Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

Положення про екстернат в загальноосвітніх навчальних закладах

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка

Типове положення про атестацію педагогічних працівників

Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу

Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України

Положення про класного керівника

Постанова про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів

Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів

Положення про психологічну службу в системі освіти України

Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів

Положення про навчання з питань охорони праці

Положення про організацію роботи охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

Положення про нагрудний знак «Відмінник освіти України»

Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних працівників

Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію

Положення про порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів

Положення районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів

Примірне положення про порядок звітування керівників дошкільних, загалносвітніх закладів.

Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України.

Примірне Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу

Положення, Наказ №628 від 12.07.18 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 р. за N 926/32378 Питання атестації педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури

 

 

Інструктивні матеріали

Інструкція про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики

Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I – III ступенів

Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку

Інструкція про виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів

Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників

Інструкція про порядок забезпечення учнів навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками

Інструкція про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту

Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики

Інструкція щодо ведення класних журналів у 1-4 класах

Інструкція щодо ведення класних журналів у 5-11 класах

Інструкція про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)

 

Інші розпорядчі документи

Наказ про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти

Наказ про організацію та порядок оплата праці за заміни тимчасово відсутніх учителів

Наказ про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту

Наказ про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ 14.07.2015 № 762 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 р. за № 924/27369Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу

Наказ про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01

Інформаційне повідомлення №б/н від 14.08.2017 "Про паспорт кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій"

Наказ про захист персональних даних

Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів

Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання

Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи

Указ Президента України Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти

Роз’яснення щодо обліку додаткових годин на індивідуальні та групові заняття

Планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби

Про печатки, штампи і вивіски загальноосвітніх навчальних закладів

Порядок видачі дублікатів атестатів і свідоцтв

Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки

Правила опіки та піклування

Правила пожежної безпеки для закладів, установ освіти

Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю

Порядок забезпечення перевезення організованих груп дітей

Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами

Порядок надання платних послуг державними навчальними закладами

Розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників навчальних закладів

Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу

Нормативи наповнюваності груп, класів навчальних закладів

Обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи

Особливості діяльності практичних психологів

Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів

Тривалість уроків у початкових класах

Державна статистична звітність за формою ЗНЗ-1

Форма державної статистичної звітності 76-РВК

Комплекс невідкладних заходів щодо забезпечення профільного навчання учнів старшої школи.

Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики.

Правила безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів

Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах

Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України Наказ МОН № 974 від 15.08.16 року  

Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах.

Типова колективна угода між адміністрацією закладу та трудовим колективом.

Лист щодо заборони збору коштів у загальноосвітніх навчальних закладах

Лист щодо виставлення оцінок з державної підсумкової атестації учасникам олімпіад роз’яснення

Роз’яснення щодо проведення ДПА з фізичної культури та застосування контрольних нормативів

Лист про перелік навчально-наочних посібників, електронних засобів навчального і загального призначення та ін., рекомендованих для використання

Документи видавника (Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України)

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА

ПОСТАНОВИ, РОСПОРЯДЖЕННЯ,ДОРУЧЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗИ МОНУ

ЛИСТИ МОНУ