Профорієнтація

Шановні старшокласники!

Якщо ви ще не визначилися, яку професію обрати або сумніваєтеся, чи правильний ваш вибір і чи відповідають ваші здібності обраній професії, звертайтеся до тестів, які допоможуть вам.

«Диференційно-діагностичний опитувальник» (ДДО) Є.О. Клімова

Мета: Діагностика схильностей та професійних інтересів старшокласників (для відбору згідно з класифікацією типів професій)

Зміст методики: у кожній із 20 пар запропонованих видів діяльності виберіть тільки один вид і у відповідній клітинці листка відповідей поставте знак «+». Час обстеження необмежений. Над запитаннями не потрібно довго задумуватися і тому зазвичай на виконання завдання потрібно 20-30 хв

Інструкція: «Припустимо, що після відповідного навчання Ви зможете виконувати будь-яку роботу. Та якби Вам довелось вибирати із двох можливостей, якій би роботі Ви віддали перевагу?»

Текст опитувальника

1. 1а, 3б, 6а,10а, 11а, 13б, 16а,20а

2. 1б, 4а, 7б, 9а, 11б, 14а, 17б, 19а

3. 2а,4б, 6б, 8а, 12а, 14б, 16б, 18а

4. 2б, 5а, 9б, 10б, 12б, 15а, 19б, 20б

5. 3а, 5б, 7а, 8б, 13а, 15б, 17а, 18б

Інтерпретація отриманих даних

Лист відповідей складений так, щоб можна було підрахувати кількість знаків «+» в кожному із 5-ти стовпчиків, які відповідають певному типу професій. Підрахуйте, який тип професії одержав максимальну кількість знаків «+».

Назви типів професій за стовпчиками:

1. «Людина - природа» - професії, пов’язані з рослинництвом, тваринництвом, лісовим господарством (тобто, об’єктом праці є живі організми та нежива природа): агроном, тваринник, зоотехнік, ветеринар, садівник, лісник, геолог, нафтовик, гірник, фізик, хімік - неорганік, географ тощо.

2. «Людина - техніка» - технічні професії (об’єктом праці служать технічні системи, машини, устаткування, матеріали, енергія): токар, слюсар, шофер, конструктор, інженер, тракторист, радіотехнік, сантехнік тощо.

3. «Людина - людина» - професії, пов’язані з обслуговуванням людей, із спілкуванням (предметом праці є люди, групи, колективи): офіціант, продавець, вчитель, вихователь, юрист, лікар, психолог, соціолог; керівник класу, групи, гуртка, підприємства, дипломат, міліціонер, провідник тощо.

4. «Людина - знакова система» - професії, пов’язані з обліком, базами даних, цифровими та буквеними знаками, в тому числі і музичні спеціальності (об’єктом праці є умовні знаки, шифри, коди, таблиці): коректори, програмісти, секретарі, статисти, оператори ЕОМ, бібліотекарі, комірники, економісти тощо.

5. «Людина - художній образ» - творчі спеціальності (об’єктом праці є художні образи, їх елементи і особливості): фотограф, художник, поет, письменник, артист, музикант, ювелір, композитор, дизайнер, модельєр тощо.

Примітка: Багато професій можна віднести до кількох типів, наприклад, артист - до 5 і 3 типу, письменник - до 4 і 5. Змішаними є професії більшості керівників, у тому числі керівників гуртків, класоводів, класних керівників.

Тест ” Моя майбутня професія

1. Робота, пов’язана з обліком і контролем, – це досить нудно.

1. Так

2. Важко відповісти

3. Ні

2. Я віддам перевагу займатися фінансовими операціями, а не, наприклад, музикою.

1. Так

2. Важко відповісти

3. Ні

3. Неможливо точно розрахувати, скільки часу піде на дорогу до роботи, принаймні, мені.

1. Так

2. Важко відповісти

3. Ні

4. Я часто ризикую.

1. Так

2. Важко відповісти

3. Ні

5. Мене дратує безлад.

1. Так

2. Важко відповісти

3. Ні

6. Я охоче почитав (а) би на дозвіллі про останні досягнення в різних галузях науки.

1. Так

2. Важко відповісти

3. Ні

7. Записи, які я роблю, не дуже добре структуровані й організовані.

1. Так

2. Важко відповісти

3. Ні

8. Я волію розумно розподіляти гроші, а не витрачати все відразу.

1. Так

2. Важко відповісти

3. Ні

9. У мене спостерігається, швидше, робочий безлад на столі, ніж розташування речей по акуратним «стопочку».

1. Так

2. Важко відповісти

3. Ні

10. Мене приваблює робота, де необхідно діяти згідно інструкції або чітко заданому алгоритму.

1. Так

2. Важко відповісти

3. Ні

11. Якщо б я щось збирав (а), я б постарався (ась) упорядкувати колекцію, все розкласти по татусям і поличках.

1. Так

2. Важко відповісти

3. Ні

12. Терпіти не можу наводити порядок і систематизувати що б то не було.

1. Так

2. Важко відповісти

3. Ні

13. Мені подобається працювати на комп’ютері – оформляти або просто набирати тексти, робити розрахунки.

1. Так

2. Важко відповісти

3. Ні

14. Перш ніж діяти, треба продумати всі деталі.

1. Так

2. Важко відповісти

3. Ні

15. На мій погляд, графіки і таблиці – дуже зручний і інформативний спосіб надання інформації.

1. Так

2. Важко відповісти

3. Ні

16. Мені подобаються ігри, в яких я можу точно розрахувати шанси на успіх і зробити обережний, але точний хід.

1. Так

2. Важко відповісти

3. Ні

17. При вивченні іноземної мови я волію починати з граматики, а не отримувати розмовний досвід без знання граматичних основ.

1. Так

2. Важко відповісти

3. Ні

18. Стикаючись з якоюсь проблемою, я намагаюся всебічно її вивчити (ознайомитися з відповідною літературою, пошукати потрібну інформацію в інтернеті, поговорити з фахівцями).

1. Так

2. Важко відповісти

3. Ні

19. Якщо я висловлюю свої думки на папері, мені важливіше …

1. Логічність тексту

2. Важко відповісти

3. Образність викладу

20. У мене є щоденник, в який я записую важливу інформацію на декілька днів вперед.

1. Так

2. Важко відповісти

3. Ні

21. Я із задоволенням дивлюся новини політики та економіки.

1. Так

2. Важко відповісти

3. Ні

22. Я б хотів (а), щоб моя майбутня професія …

1. Забезпечувала мене потрібної порцією адреналіну

2. Важко відповісти

3. Давала б мені відчуття спокою і надійності

23. Я доробляю роботу в останній момент.

1. Так

2. Важко відповісти

3. Ні

24. Взявши книгу, я завжди ставлю її на місце.

1. Так

2. Важко відповісти

3. Ні

25. Коли я лягаю спати, то вже напевно знаю, що буду робити завтра.

1. Так

2. Важко відповісти

3. Ні

26. В своїх словах і вчинках я слідую прислів’ї «Сім разів відміряй, один – відріж».

1. Так

2. Важко відповісти

3. Ні

27. Перед відповідальними справами я завжди складаю план їх виконання.

1. Так

2. Важко відповісти

3. Ні

28. Після вечірки миття посуду я відкладаю до ранку.

1. Так

2. Важко відповісти

3. Ні

29. Я серйозно ставлюся до свого здоров’я.

1. Так

2. Важко відповісти

3. Ні

30. Коли в мене щось не виходить, я …

1. Терпляче намагаюся знайти рішення

2. Важко відповісти

3. Починаю нервувати і злитися

Для обробки результатів тестування скористайтеся наведеною таблицею.

У стовпцях наведені номери питань (від 1 до 30), у рядках – варіанти відповідей (перший, другий і третій). У клітках таблиці – бал, який нараховується за вибір відповідного варіанта для кожного питання. Підрахуйте кількість набраних вами балів (максимальна кількість – 60; мінімальна – 0 балів).

Від 49 до 60 балів

Ви показали високий інтерес до знакових систем – це умовні знаки, цифри, коди, природні та штучні мови. Ви могли б знайти себе в професіях, пов’язаних зі створенням й оформленням документів (на рідній або іноземній мові), діловодством, аналізом текстів й їхнім перетворенням, перекодуванням (коректор, секретар-референт, технічний редактор, митний декларатор, архіваріус, нотаріус); числами, кількісними співвідношеннями (економіст, програміст, бухгалтер, статистик, демограф, математик), системами умовних знаків, схематичними відображеннями об’єктів (кресляр, картограф). Вам цікава гадана багатьма нудною й монотонною робота з паперами, цифрами, буквами, документами й т.п. – організація, упорядкування, аналіз, контроль й ін. Ви приймаєте рішення, ретельно розглянувши ситуацію й зваживши альтернативи, що робить вас незамінним у бізнесі, керуванні, науках. Однак з вашим самоконтролем, вам не вистачає безпосередності (і навіть імпульсивності), необхідної представникам сфери мистецтва. Крім того, можуть виникати труднощі через невміння розслаблюватися, тому вам варто розвивати гнучкість у поводженні, уміння змінювати свої плани при необхідності, не жадати від себе й навколишніх бездоганності.

Від 37 до 48 балів

Ви показали підвищений інтерес до знакових систем – це умовні знаки, цифри, коди, природні й штучні мови. Ви могли б знайти себе в професіях, пов’язаних зі створенням й оформленням текстів (на рідній або іноземній мові), діловодством, аналізом текстів й їхнім перетворенням, перекодуванням (коректор, секретар-референт, технічний редактор, митний декларатор, архіваріус, нотаріус); числами, кількісними співвідношеннями (економіст, програміст, бухгалтер, статистик, демограф, математик), системами умовних знаків, схематичними відображеннями об’єктів (кресляр, картограф).Пам’ятайте, що робота зі знаковими системами жадає від людини здатності до абстрактного мислення, тривалого й стійкого зосередження уваги, посидючості. Крім того, при наявності інших, більш виражених інтересів, робота зі знаковими системами може бути лише частиною іншої, основної професії (наприклад, активне використання іноземних мов, ведення документації, розрахунки – у роботі менеджера, юриста, фінансиста, журналіста).

Від 25 до 36 балів

Ви показали деякий інтерес до знакових систем. Цей інтерес поєднує професії, пов’язані з текстами (упорядкування, ведення записів, пошук, аналіз і переробка інформації, накопичення й зберігання різного роду відомостей) або цифрами, формулами, таблицями, кресленнями, схемами (кодування, схематизація, розрахунки). Ви здатні акуратно й точно виконувати роботу, при необхідності – дисципліновані, оперативні. Але при цьому зберігаєте гнучкість і мобільність. Головне – це ваше терпиме відношення до гаданої багатьма нудної й монотонної роботи з паперами, цифрами, текстами, документами. Але цей інтерес не настільки великий, щоб однозначно замикати себе у світ знаків. Подумайте, можливо, знакові системи “сухуваті” для вас? При виборі професії рекомендуємо вам орієнтуватися на інші, більш яскраво виражені у вас інтереси.

Від 13 до 24 балів

Вам не особливо цікаво те, що припускає роботу з документами, знаками, цифрами, текстами, паперами. Швидше за все, ви відноситеся до людей більш-менш творчих, не люблячих роботу за алгоритмом, монотонну, пов’язану з “сидінням на одному місці”, канцелярську роботу, розрахунки. Бажано не вибирати посад, де з Вас будуть вимагати жорсткого дотримання термінів здачі робіт, де необхідно чітке виконання інструкцій, де передбачається робота з архівами, базами даних, безліччю інформації у вигляді схем, креслень, каталогів. Ті сфери, де потрібна точність, оперативність, акуратність, дисциплінованість, відповідальність (інженер, юрист, економіст, програміст), швидше за все, здадуться вам сухими, нудними й зажадають великої напруги. Ваша схильність до імпровізації, нестандартності, нерегламентованості може бути доречна для представників творчих професій, діячів сфери мистецтв, а також при роботі в умовах невизначеності, частих відряджень і т.д. (продюсування, реклама, дизайн, психологія, журналістика й т.д.).

Від 0 до 12 балів

Вам зовсім нецікаво все, що припускає роботу з документами, знаками, цифрами, текстами, паперами. Ви більше цінуєте в житті сюрпризи й імпровізацію. Швидше за все, ви відноситеся до людей творчих, що ненавидять роботу за алгоритмом, монотонну, пов’язану з “сидінням на одному місці”. Вам навряд чи підійдуть ті посади, де з вас будуть вимагати жорсткого дотримання термінів, де необхідне чітке виконання інструкцій, де передбачається робота з архівами, базами даних. Ваша схильність до імпровізації, нестандартності, нерегламентованості може бути доречна для представників творчих професій, а також при роботі в умовах невизначеності, частих відряджень і т.д. (продюсування, реклама, дизайн, психологія, журналістика й т.д.). Однак ви не завжди можете змусити себе робити те, що “треба”, замість того, що “хочеться”. Це може створити складнощі при працевлаштуванні, адже практично будь-яка робота припускає правила й зобов’язання. Рекомендуємо вам розвивати в собі вольові якості, уміння планувати, дисциплінованість.

ПОРАДИ СТАРШОКЛАСНИКАМ

Хто допомагає (і заважає) вибрати професію?

Позиція старших членів сім'ї - які вважають, що несуть пряму відповідальність за твоє благополуччя і тому прагнуть нав'язати свою думку. До речі, не так вже погано, коли хто-небудь за тебе переживає і хоче допомогти, але все таки - це твоє майбутнє. Залиши за собою остаточний вибір. І навіть право на помилку!

Позиція друзів і подруг - дружні стосунки в юнацькому віці часто дуже міцні і можуть серйозно впливати на вибір професії. Але спробуйте ухвалити незалежне рішення, знову-таки: це твоє майбутнє. Для цього слід дотримуватися правила - ухвалене рішення повинне відповідати твоїм інтересам, і нічиїм більше!

Позиція вчителів, шкільних педагогів - спостерігаючи за поведінкою, учбовою і позаучбовою діяльністю учнів, досвідчений педагог може знати багато такого, що приховано від непрофесійних очей. Тому, якщо у тебе виникли проблеми з вибором професії, запитай у вчителя. Звичайно, у того, якому ти довіряєш. І знову-таки, стеж, щоб остаточне рішення відповідало твоїм інтересам.

Особисті плани і уявлення про майбутню роботу. У тому числі і уявлення про передбачуваний рівень доходів. Щоб ці уявлення не були занадто відірваними від землі, потрібно постаратися дізнатися якомога більше про свою майбутню професію. Не соромся питати, знайомся з людьми, дізнавайся про все досконально. Краще витратити небагато часу сьогодні, чим кусати собі лікті після закінчення ВНЗ.

Здібності - спирайся на них не тільки за успіхами в навчанні, але і за досягненнями в найрізноманітніших видах діяльності. Не забувай також і про можливість удатися до допомоги психолога, пройти тестування, скористатися радою досвідченого педагога.

Рівень вимог на суспільне визнання. Як би складно це не звучало, суть приблизно така: кожна людина прагне визнання, воно є винятково важливим для особи. І тим не менше: не кожному призначено стати знаменитим співаком, видатним політиком або лауреатом Нобелівської премії. Плануючи свій трудовий шлях, зважай на реалістичність вимог. Адже за розчарування доводиться платити дуже дорого.

Інформованість - важливо подбати про те, щоб зібрані відомості про професію не виявилися спотвореними, неповними, односторонніми. Якщо професія тобі сподобалася просто тому, що в кіно це виглядає класно, дізнайся, як йдуть справи насправді. Як? Можна попроситися стати учнем або асистентом професіонала. Нехай спочатку тобі дістанеться сама нецікава робота: купувати для нього каву, виносити сміття або ввічливо посміхатися клієнтам, нічого. Тільки так ти за короткий строк дізнаєшся, як все насправді.

Прочитавши уважно цей список, ти зрозумієш, що здібності і таланти людини при виборі майбутньої роботи враховуються в останню чергу. Чи правильно це? Відповідь очевидна: звичайно, ні! Постарайся звернути пильну увагу на цей важливий компонент вибору, який єдиний може принести успіх в житті - власні таланти і здібності.

Вирішуючи, яка професія цікавить тебе найбільше, намагайся враховувати не лише думку твоїх батьків, друзів і знайомих, а, в першу чергу, те, що подобається саме тобі. Подумай, міг би ти займатися цією справою день за днем, протягом, можливо, не одного року, докладаючи максимум зусиль і старань? Адже зараз, щоб добитися в житті успіху, потрібно прагнути бути кращим в будь-якій з вибраних тобою спеціальностей.

Також ти повинен чітко визначитися: на що ти очікуєш від майбутньої професії. Для цього необхідно врівноважити твої професійні та особисті прагнення, а також реальні потреби на ринку праці і твої запити щодо професійної самореалізації:

- обрана професія і твої життєві цінності: наприклад, чи буде вона сприяти твоєму духовному зростанню, якщо для тебе це є важливим; чи зможеш ти, наприклад, займаючись музикою, вирішувати проблеми екології, якщо це один з твоїх найголовніших життєвих пріоритетів;

- твої життєві плани і обрана професія: якщо у твоїх планах, припустимо, є бажання об'їздити весь світ, то, вибравши професію вчителя, ти навряд чи зможеш досягти поставленої мети. Або ти мрієш про велику сім'ю, тоді, обравши професію капітана дальнього плавання або іншу, пов'язану з тривалими відрядженнями, ти, швидше за все, не відчуватимеш себе комфортно, перебуваючи багато часу далеко від родини;

- твої назрілі сьогоденні проблеми. Подумай, чи є у тебе можливість, перш за все матеріальна, вчитися на стаціонарі декілька років? Адже багато професій, наприклад лікаря, актора та інші, не припускають заочного навчання. Також важливо було б дізнатися наперед, де і в якому місті навчають обраній тобою спеціальності. Якщо у твої плани, з якихось причин, не входить переїзд на час навчання в інше місто, наприклад, хворіє хтось з батьків і йому потрібна твоя допомога і підтримка, переглянь свої плани і підбери щось аналогічне. Можливо, з часом ти зможеш освоїти вподобану тобою спеціальність, адже зараз безліч людей здобувають другу освіту, чим заслуговують тільки пошани.